• Final
Result
Series
Startlist
Order
BibCountryAthletePBSB
1
703ITAGiuseppe Gibilisco5.825.82
2
574GERTim Lobinger6.005.86
3
778JPNDaichi Sawano5.755.75
4
54RUSViktor Chistiakov5.905.71
5
1367UKRDenys Yurchenko5.755.70
6
1284SWEPatrik Kristiansson5.855.80
7
58AUSDmitri Markov6.055.86
8
1413USATimothy Mack5.85i5.76
9
1195RUSVadim Strogalev5.855.73
10
1137RSAOkkert Brits6.035.80
11
1416USADerek Miles5.825.81
12
1083POLAdam Kolasa5.755.70